BLOMMANDE GRÖNA VÄGGAR GER
NYTT SPÄNNANDE LIV ÅT STADSBILDEN!

Blommande gröna väggar är en perfekt lösning närhelst som du vill ge dina fasader nytt liv och och en helt ny karaktär. Tänk dig en levande, blomstrande grön mur uppför dina väggar.

Visst skulle den tillföra liv och rörelse till din fasad och göra ett positivt intryck i den omgivande stadsmiljön?

Grönskande, blomstrande växtväggar utomhus fungerar också som gröna lungor i kvarteret. Växterna ger inte bara bättre luft utan för in grönska i annars ganska så oattraktiva stadskvarter och gatumiljöer, de hjälper också till att hålla koldioxidhalten nere.

Därigenom så bidrar du till att hålla miljön kring fastigheten och det omgivande gaturummet såväl friskare som renare samt till att skapa en trevligare och attraktivare utemiljö för människorna som vistas i området.

Grönare fasader fungerar också såsom ett levande skydd för byggnaden och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt under sommaren och isolerande effekt under vintern.

Så när du anlägger gröna väggar utomhus så kommer det att vara ett kraftfullt statement om att ditt företag tar miljö- och klimatfrågor på allvar.

Försköna en grå betongfasad med grönska och blommor

Stadskvarteren och gatumiljöerna i våra svenska storstäder och orter kan, handen på hjärtat, ibland kännas som ganska sterila och oattraktiva miljöer. Här kan gröna fasader ge nytt liv inte bara åt din fasad, den kan ge hela kvarteret ett lyft och förskönar även hela stadsbilden.

Och om du väver in blommor i designen av din växtfasad, så skapar du också en attraktiv miljö för stadens humlor och bin, som just nu har en tuff tillvaro.

Gröna fasader ger en grönare stadsmiljö
 - och ibland också levande företagsskyltar!

En levande, grön fasad demonstrerar kanske bättre än någonting annat vilken skillnad en grönare stadsmiljö kan göra i en storstad. Än mer storslagen blir den om du lägger in gott om färgsprakande, väldoftande blommor i designen.

Din gröna fasad kan även fungera som ett slags levande företagsskylt, där du genom genomtänkta växtval och färgkombinationer med hjälp av en skicklig designer väver in t.ex. ditt företagsnamn och/eller din logga i designen.

Om du integrerar blommor i designen, så kan det bli ännu enklare att skapa en levande företagsskylt på din fasad.

Var med och skapa vertikala grönområden 

När du väljer att anlägga en grön fasad, så bidrar du till att skapa helt nya vertikala grönområden i hjärtat av stadsmiljön, på platser där ingen yta annars skulle finnas för dem. 

Samtidigt så skapar de gröna växterna och de blommande plantorna i sin tur en harmonisk och rogivande atmosfär. Man skulle faktiskt kunna säga att vi med blommande gröna väggar skapar rum för nya, gröna platser i staden!

 

Hjälp till att värna om humlor och bin

Som du säkert känner till så är humlor och bin för närvarande hotade - så varför inte lägga in rikligt växter och blommor som blir som en bankett, från tidig vår till sen höst, för dem i din blomstrande fasad?

Det förtar ingenting från fasadens utseende och du kan göra en insats för att hjälpa till att bevara våra flitiga och ovärderliga pollinerare.

Med Greenworks växtväggar så får du blommande gröna väggar!

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik:

Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vad som lämpar sig att använda var i landet.

Vi vill skapa bra förhållanden mellan människor och natur och därigenom bidra till en högre livskvalitet i våra städer och tätorter.

Vi strävar alltid efter att förbättra människors och miljöns välbefinnande, såväl inomhus och utomhus.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata med oss angående blommande gröna väggar.

gröna väggar

Kontakta Oss

Kontakta oss