GRÖN FASAD GER LIV ÅT FASTIGHETEN

Grön fasad är en perfekt lösning för dig som vill ge dina fasader stil och nytt liv.

Tänk dig en levande, grön mur uppför dina väggar som ger både liv och rörelse.

Den kommer att ge dig en fastighet som skiljer sig ifrån mängden, som ger såväl intryck som avtryck i stadsbilden.

Att anlägga gröna fasader kan också vara ett uttryck för både personligt såsom ett företags klimat- och miljöengagemang.

Har du en grå betongvägg som behöver förskönas?

Vanliga stadskvarter och gatumiljöer som finns i våra svenska storstäder och orter, kan ibland kännas som ganska sterila och oattraktiva.

En grön fasad ger inte bara en positiv inverkan på din fasad, den förskönar också hela stadsbilden.

Grönare stadsmiljö och levande företagsskyltar

En levande, grön fasad demonstrerar kanske bättre än någonting annat vilken skillnad en grönare stadsmiljö kan göra i en storstad.

Det kanske allra bästa är att din gröna fasad också kan fungera som ett slags levande företagsskylt, där du genom genomtänkta växtval och färgkombinationer väver in t.ex. ditt företagsnamn och/eller din logga i designen.

Med gröna fasader så skapar du helt nya grönområden i staden!

När du väljer att anlägga en grön fasad, så bidrar du till att skapa helt nya vertikala grönområden i hjärtat av stadsmiljön. 

Växtväggarna fungerar också som gröna lungor i kvarteret, då de ger både bättre luft och för in grönska i annars ganska så oattraktiva stadskvarter och gatumiljöer. 

Växterna i sig hjälper till att hålla nere koldioxidhalten, vilket också hjälper till att hålla miljön kring fastigheten och det omgivande gaturummet både friskare och renare för människan i området.

Grönare fasader fungerar även som ett skydd för byggnaden och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt på sommaren och isolerande effekt på vintern.

Man skulle kunna säga att vi genom att anlägga en grön fasad på din fastighet skapar rum för nya, sköna, gröna platser i staden där ingen yta annars skulle finnas för dem!

En grön fasad kan vara ett statement!

Att anlägga gröna fasader kan t.ex. vara ett statement om att ditt företag tar miljö- och klimatfrågor på allvar.

En grönskande fasad fångar betraktarens öga och de gröna växterna skapar en harmonisk och rogivande atmosfär.

Med Greenworks växtväggar så får du grönskande fasader!

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik:

Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vad som lämpar sig att använda var i landet.

Vi vill skapa bra förhållanden mellan människor och natur och därigenom bidra till en högre livskvalitet i våra städer och tätorter.

Vi strävar alltid efter att förbättra människors och miljöns välbefinnande, såväl inomhus och utomhus.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata med oss angående grön fasad.

Kontakta Oss

Kontakta oss