Gröna fasader

GRÖNA FASADER OCH ANDRA VÄXTVÄGGAR GER NYTT SPÄNNANDE LIV ÅT DIN FASTIGHET

Gröna fasader är en perfekt lösning för dig som vill ge dina fasader både stil, liv och en speciell karaktär.

Tänk dig en levande, grön mur uppför dina väggar som fascinerar dina kunder och besökare.

Visst skulle den tillföra både liv som rörelse till din fasad och ge ditt företag ett bestående intryck i den omgivande stadsmiljön?

Att anlägga gröna fasader, liksom andra former av växtväggar, kommer också att vara ett kraftfullt uttryck för ett personligt som ett företags klimat- och miljöengagemang. Fasaden eller muren blir helt enkelt inte längre bara en mur eller fasad, utan ett levande konstverk och möjlighet till både skyltning och fasadbelysning.

Har din fastighet en grå betongfasad som behöver förskönas?

Stadskvarteren och gatumiljöerna i våra svenska storstäder och orter kan ibland kännas som både sterila och oattraktiva miljöer.

Här kan gröna fasader ge nytt liv inte bara åt din fasader, den kan ge hela kvarteret ett lyft och försköna hela stadsbilden runt fasaden.

Och varför inte placera väl vald växtlighet samtidigt för att skapa skyltning för ditt företag och belysning för att belysa området?

Gröna fasader ger en grönare stadsmiljö
- och ibland också levande företagsskyltar!

En levande, grön fasad demonstrerar kanske bättre än någonting annat vilken skillnad en grönare stadsmiljö kan göra i en storstad.

Det kanske allra bästa är dock att din gröna fasad även kan fungera som ett slags levande företagsskylt, där du genom genomtänkta växtval och färgkombinationer med hjälp av en skicklig designer väver in t.ex. ditt företagsnamn och/eller din logga i designen.

Det man bör tänka på är dock vad detaljplanen i just ditt område inom kommunen säger och vad man får skylta och hur man får gå tillväga för att få bygglov. Skyltning med växtväggar och växtinredning har vi god erfarenhet av flera projekt, rådfråga oss gärna om ditt projekt.

En grön fasad kan vara ett statement!

Att anlägga gröna fasader kan t.ex. vara ett statement om att ditt företag tar miljö- och klimatfrågor på allvar. Samtidigt så kan en grönskande fasad i en annars ganska steril stadsmiljö fånga betraktarens öga. De gröna växterna skapar i sin tur en harmonisk och rogivande atmosfär. Man skulle faktiskt kunna säga att vi skapar rum för nya, gröna platser i staden!

Låt din fasad bli något av ett landmärke i stadsbilden

När du väljer att anlägga en grön fasad, så bidrar du till att skapa helt nya vertikala grönområden i hjärtat av stadsmiljön, på platser där ingen yta annars skulle finnas för dem. Växtväggar utomhus fungerar också så som gröna lungor i kvarteret.

De både ger bättre luft och för in grönska i annars ganska så oattraktiva stadskvarter och gatumiljöer.

Växterna i en grön fasad i sig hjälper också till att hålla nere koldioxidhalten, vilket hjälper till att hålla miljön kring fastigheten och det omgivande gaturummet såväl friskare som renare. Detta bidrar givetvis också till en trevligare och attraktivare utemiljö för människorna som vistas i området.

Grönare fasader fungerar också såsom ett skydd för byggnaden och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt under sommaren och isolerande effekt under vintern.

Med Greenworks växtväggar så får du grönskande fasader!

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik:

Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vad som lämpar sig att använda var i landet.

Vi vill skapa bra förhållanden mellan människor och natur och därigenom bidra till en högre livskvalitet i våra städer och tätorter.

Vi strävar alltid efter att förbättra människors och miljöns välbefinnande, såväl inomhus och utomhus.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata med oss angående gröna fasader.

gröna fasader

Kontakta Oss

Kontakta oss