Gröna stadskvarter 

GRÖNA STADSKVARTER GER EN LEVANDE STADSMILJÖ

Gröna stadskvarter är framtiden för en levande stad och också en bättre och trivsammare miljö för människor och djur som lever i eller dagligen vistas i staden.

I en stadsmiljö så finns det många oanade möjligheter att skapa nya, gröna ytor också på ställen där det absolut inte finns något utrymme för att plantera träd eller anlägga parker eller planteringar på marken. Du måste bara lyfta blicken och titta uppåt väggar och tak och tänka på gröna väggar och gröna tak.

Tänk stort, tänk nytt - tänk grönt!

Äger du en fastighet och ett stort intresse för klimat- och miljöfrågor och undrar hur du kan bidra till att skapa en grönare framtid för våra städer?

Oavsett om det gäller stadskärnan i en storstad, en småstad, en förort från miljonprogrammets storhetstid eller en ny stadsdel under planering så finns det en rad smarta och innovativa lösningar att välja mellan.

Tänk på att ge din fastighet en levande, frodig grön fasad

Det kanske mest träffsäkra sättet att beskriva vad en grön fasad är, skulle nog vara att säga att det är en grönskande mur som växer uppför dina väggar och täcker dem med frodig grönska. Växterna ger liv åt dina fasader och gör ett positivt intryck i den omgivande miljön.

Ett tips, den kommer att göra din fastighet till ett landmärke i kvarteret och kanske också i stadsdelen. Vem vet, kanske till och med för staden?

Tänk på att ge dina fastigheter gröna tak

Ett grönt tak bidrar till att öka den biologiska mångfalden av djur och växter i stadsmiljön. Samtidigt så är gröna tak också ett vackert inslag i stadsbilden. Ett grönt tak hjälper till att kyla ner luften och byggnaden. De kan också vara till stor hjälp när det gäller att ta vara på dagvattnet, vilket i sin tur minskar belastningen på dagvattensystemet.

Det fanns en rad olika lösningar att välja mellan när man överväger att anlägga ett grönt tak på din fastighet.

De vanligaste är:

  • Mossa
  • Sedum, lågväxande med fetbladiga växter 
  • Sedum, högväxt örtsedum 
  • Gräs
  • Örter

Tänk på att liva upp utsikten med gröna gavlar

När vi talar om gröna gavlar så talar vi framförallt om två olika saker. Dels om de fönsterlösa brandgavlarna i äldre stadskvarter - det slags solida gavlar som skulle förhindra att bränder spred sig i från hus till hus på tättbebyggda innergårdar. Och dels de ofta fönsterlösa gavlarna på hus som byggdes under miljonprogrammets byggvåg.

Vad dessa gavlar har gemensamt är att de är rätt trista att titta på om man har oturen att ha utsikt över enbart dem, och ingenting annat.

En grön fasad på dessa gavlar kan därför ge ett välbehövligt lyft av utsikten för hela grannskapet.

Alla former av gröna tak eller växtväggar utomhus tillför liv till våra stadsmiljöer

Tänk på hur stadskvarteren och gatumiljöerna i många av våra svenska storstäder, speciellt de städer vars stadskärnor inte undkom rivningshysterin på femtio- och sextiotalet, ser ut.

De kan ofta upplevas som sterila och otrivsamma miljöer. Detsamma gäller för miljonprogrammets fönsterlösa gavlar i såväl städer som förorter.

Levande, grönskande fasader och tak skulle här kunna ge nytt liv åt trötta fastigheter. Och därtill också ett välbehövligt lyft för hela kvarteret.

Man skulle faktiskt kunna säga att genom att anlägga gröna tak eller fasader på dessa fastigheter så skapar du rum för nya, gröna platser i staden!

Med Greenworks hjälp så kan du bidra till att skapa gröna stadskvarter!

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik:

Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vad som lämpar sig att använda var i landet.

Vi vill skapa bra förhållanden mellan människor och natur och därigenom bidra till en högre livskvalitet i våra städer och tätorter.

Vi strävar alltid efter att förbättra människors och miljöns välbefinnande, såväl inomhus och utomhus.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata med oss angående hur du kan bidra till att skapa gröna stadskvarter.

gröna stadskvarter

Kontakta Oss

Kontakta oss