Gröna väggar

GRÖNA VÄGGAR

Gröna väggar är ett roligt och spännande alternativ när du vill ge dina väggar nytt liv.

Gröna väggar, eller som det också kallas grönvägg eller växtvägg, är någonting som ofta förknippas med t.ex. entrér på välkända storföretag, myndigheter eller hotell.

Och detta med all rätt, det är oftast på sådana ställen som olika slags växtväggar, växttavlor, mossväggar och liknande växtarrangemang klär in väggarna och fångar betraktarens öga. 

Men är gröna väggar enbart för storföretag?

Inte alls! Trots att olika former av gröna väggar oftast förknippas med just storföretag så de är nästan ännu mera lämpade för mindre kontor. Där är utrymmet ofta så pass begränsat att det varken finns plats för växter stående i krukor på golvet eller på borden.

En vägg av gröna eller blommande växter eller t.ex. en mossvägg kräver ingen som helst golvyta. Det krävs ingenting annat än, som namnet antyder, en ledig vägg och en hel del fackkunskap. 

Med vår hjälp så kan du enkelt anlägga en grön vägg av valfria växter i receptionen, en läcker mossvägg på ditt kontor - eller en eller ett par växttavlor i konferensrummet.

En levande vägg på ditt kontor, kanske i entrén, kan också bli ett statement om vilken vikt ditt företag lägger vid miljö- och klimatfrågor.

Levande företagsskyltar!

Du kan låta en av dina gröna väggar fungera som ett slags levande företagsskylt, där du genom genomtänkta växtval och färgkombinationer med hjälp av en skicklig designer väver in t.ex. ditt företagsnamn och/eller din logga i designen.

Tänk dig att den växtväggen är placerad i din reception och fråga dig vilket intryck den skulle göra på dina besökare.

Troligtvis ett positivt intryck, eller vad tror du?

Gröna tak, gröna väggar

Gröna tak är en gammal tradition i Sverige. Allt ifrån enkla stugor på landet till många hus i våra medeltida städer, där en get som betade på taket var en vardaglig syn.

Gröna väggar, om man bortser från hus övervuxna med vildvin eller klängrosor eller liknande, är dock en nyare företeelse. 

De gröna växterna i en levande grönvägg bidrar till en harmonisk atmosfär.

Hur är det med gröna väggar inomhus och utomhus?

Jo, visst är det så att man kan ha en växtvägg utomhus också. Om du anlägger en växtvägg utomhus, som är väl synlig i hela kvarteret, så kan det vara en ännu tydligare signal om att ditt företag tar miljö- och klimatfrågor på allvar. 

Gröna fasader blir helt enkelt ett omisskännligt landmärke i staden.

En växtvägg är, oavsett om du väljer att anlägga den inomhus eller utomhus, ett riktigt häftigt växtarrangemang som passar på fler ställen än man kanske tror.

Med Greenworks gröna väggar så får du levande grönska inomhus och utomhus!

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik:

Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vad som lämpar sig att använda var i landet.

Vi vill skapa bra förhållanden mellan människor och natur och därigenom bidra till en högre livskvalitet i våra städer och tätorter.

Vi strävar alltid efter att förbättra människors och miljöns välbefinnande, såväl inomhus och utomhus.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata med oss angående gröna väggar.

Kontakta Oss

Kontakta oss