Levande väggar

LEVANDE VÄGGAR GER DIN LOKAL NYTT LIV

Levande väggar är ett spännande och spektakulärt sätt att ge din lokal ett ordentligt lyft som fångar betraktarens öga. Men vad betyder egentligen begreppen levande vägg och levande väggar?

Jo, levande vägg är olika slags växtväggar, växttavlor, mossväggar eller liknande växtarrangemang som klär in en eller flera av väggarna i din lokal.

Grönt uppåt väggarna minskar koldioxidhalten och ökar syrehalten

De gröna växterna i gröna väggar inomhus bidrar till en harmonisk atmosfär. De levande väggarna bidrar också till att hålla koldioxidhalten låg, vilket hjälper till att hålla luften i lokalen frisk och ren syremässigt. Det beror på fotosyntesen, som är livsnödvändig för livet på jorden.

Fotosyntesen kan enkelt förklaras så här:

  • Växten tar in koldioxid, vatten och solenergi som den sedan omvandlar till syre och glukos.
  • Växter behöver glukosen som de bildar under fotosyntesen, den är växten energikälla.
  • Under fotosyntesen bildas också syre, som ett slags överskottsprodukt.
  • Syret blir alltså över, som ett slags avfall, när växten bildar glukos.
  • Syret släpps tillbaka till omgivningen, vilket är bra för människor och djur.

Är växtvägg inomhus enbart en exklusiv lösning för storföretag?

Du har kanske sett de levande väggarna och andra varianter av växtväggar inomhus i entréerna till olika storföretag och myndigheter. Kanske i hotellreceptionerna på de stora hotellen, kanske i loungen på en flygplats.

Men växtvägg inomhus lämpar sig väl så bra också för mindre företag. Utrymmet är där ofta begränsat, och många gånger så är det viktigare att kunna få en extra arbetsplats än att få plats för olika typer av skrymmande växtarrangemang.

Då är det dags att tänka vertikalt. En vägg av gröna växter eller t.ex. en mossvägg kräver ingen som helst golvyta. Det krävs ingenting annat än, som namnet antyder, en ledig vägg. Och så litet fackkunskap, förståss.

Med Greenworks levande väggar så får du in grönska på kontoret!

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik:

Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vad som lämpar sig att använda var i landet.

Vi vill skapa bra förhållanden mellan människor och natur och därigenom bidra till en högre livskvalitet i våra städer och tätorter.

Vi strävar alltid efter att förbättra människors och miljöns välbefinnande, såväl inomhus och utomhus.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata med oss angående levande väggar.

Kontakta Oss

Kontakta oss