MOSSVÄGG - FÖRVANDLA DIN FASAD, ENKELT OCH SMIDIGT

Mossvägg: En mossvägg är kanske det allra enklaste och smidigaste sättet att skapa en levande, grön vägg av en annars trist fasad och därtill också ett grönare stadsområde.

Du kan anlägga levande mossa direkt på en vägg

De förskurna mossrullarna appliceras då på dina väggar, med en fuktspärr emellan. Eftersom mossan skärs till i förväg så kan du forma dina mosspaneler precis så som du vill ha dem.

Kanske vill du att de skall formas så att de knyter an till omgivningen och därmed ingår i en mer omfattande landskapsdesign?

Skapa ett grönare stadsområde med växtvägg utomhus

Mossa som appliceras på väggar utomhus kräver ingen form av bevattning och skapar ett grönare stadsområde. Under en sommar med extrem torka, så som den 2018, så kan den dock må bra av en lätt duschning vid behov.

Mossa - en ultimat grönvägg såväl inomhus som utomhus

Fördelarna med mossväggar på kontoret

Mossa är:

 • 100% natur produkt
 • En levande fuktindikator för lokalerna
 • En vacker och effektiv ljudabsorberande produkt
 • En effektiv luftrenare

Mossväggar torkar ut när luftfuktigheten är under 40% och blir åter mjuka när luftfuktigheten åter går över 40%. Denna process gör att man får en naturlig indikator som visar på luftfuktigheten i lokalen. Samtidigt så får man en naturlig rening av luften i lokalen eftersom mossan binder partiklar genom att suga åt sig fukten i luften och återger ren luft till lokalerna när den torkar ut.

Mossa har en temperaturreglerande funktion och kyler ner luft. Det är en bra egenskap i kontorsmiljöer, där el och datorer ofta gör luften torr och varm.

Mossa är också ett av de bästa ljudabsorberande materialen på marknaden.

Mossa kräver:

 • Ingen skötsel
 • Inga giftiga kemikalier

Eftersom mossa inte kräver bevattning och skötsel så passar den utmärkt för de flesta offentliga utrymmen.

Fördelarna med mossväggar på fasaden

Mossa är:

 • 100% natur produkt
 • En levande fuktindikator för den omgivande miljön
 • En vacker och effektiv ljudabsorberande produkt
 • En effektiv luftrenare för närområdet

Många mossarter har den unika egenskaper att de suger upp och filtrerar skadliga luftpartiklar, också den hälsovådliga kvävedioxiden. Mossväggar fungerar därigenom som ett biofilter, som tar upp gifter och tungmetaller och syresätter luften.

Mossa kräver:

 • Ingen skötsel
 • Inga giftiga kemikalier

Eftersom mossa, som suger upp vatten och näring, vare sig kräver bevattning eller skötsel så passar den utmärkt för de flesta utomhusmiljöer.

Att välja att anlägga mossväggar utomhus kan ha flera motiv

Dels så är det en vacker, dekorativ och stilren variant på en levande grön vägg. Dels så kan de hjälpa till med att lösa problemen med dålig stadsluft i stadskärnorna och i närheten av starkt trafikerade vägar och stadsgator.

Mossorna dämpar även trafikbuller i stadens mer trafikerade delar.

Mossan kan även sänka temperaturen heta sommardagar. Den lagrar vatten, som sedan dunstar vid hög värme. Därigenom så kan den sänka lufttemperaturen med upp till fem grader runt byggnaden.

Kontakta oss för att veta mer över hur du projekterar din nya vägg på allra bästa sätt. Vi på Greenworks har stor erfarenhet av alla former av mossväggar både utomhus såsom inomhus. Vi hjälper dig att förvandla din vägg till en mossvägg!

mossvägg

Kontakta Oss

Kontakta oss