Sedumtak

SEDUMTAK

Sedumtak är idag den vanligaste formen av gröna tak. Största orsaken är att Sedum är lättskötta, fleråriga växter som bara behöver ha ett tunt lager med jord för att frodas.

Sedum kallas annars för fetknopp/fetblad och behåller regnvatten väldigt väl. De klarar därigenom torka och soliga lägen bra och planteras därför ofta på tak.

Sedumtak har en förmåga att dessutom fördröja och minska avrinningen med upp till ca 50%.

Sedummattan består av olika härdiga, torktåliga sedumarter och har en minimal bygghöjd och vikt.

Greenworks sedumtak väger därför bara ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Yttre påverkan såsom t.ex. klimat, väderstreck, nederbörd och mikroklimat gör att sedummattornas artsammansättning kan komma att variera på sikt. Växterna kan under året skifta i rött, rosa, gult, vitt och grönt.

Sedumtak är helt enkelt tak med levande växter som takbeläggning

Tak med växtlighet har använts sedan urminnes tider i Sverige - gräs och torv var länge ett sätt att skydda och täta taken och samtidigt isolera hus och stugor mot kyla. 

I våra dagar så är det dock andra motiv som råder. Till följd av det så har materialen utvecklats och idag så hittar vi sedumtak på så väl timmerstugor som moderna stadsradhus och nybyggda höghus med utpräglat miljötänk.

Överväger du ett tak av sedum?

Sedum odlas ofta på mattor och paneler och det går därför snabbt att etablera ett sedumtak. En sedummatta bör vara brandskyddsklassad för att vara lämplig att läggas på tak.

Placeringen av sedummattor: Soliga till halvskuggiga lägen 

Sedummattor och sedumplantor trivs bra i halvskuggiga till soliga lägen och är lämplig i härdighetszoner upp till H4. 

Beroende på placeringen så kan utseendet variera då sedummattor anpassar sig efter läget:

 • Soligt
 • Halvskugga
 • Torrt
 • Fuktigt

Våra sedummattor består därför av olika arter av sedum för att få en så bra täckning som möjligt vid olika förutsättningar.

En solig och relativt torr placering utvecklar i regel sedummattan till ett välutvecklat och artrikt tak av sedum.

Sedum i halvskugga har en något längre etableringstid än normalt och man bör undvika att lägga en sedummatta i ett helt skuggigt läge, för då riskera man att mossa och ogräs tar över.

Varför anlägga sedumtak?

Ett sedumtak är på många sätt miljövänligt:

 • Det minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall
 • Det tar hand om förorenat dagvattnet
 • Det skyddar takets tätskikt från UV-ljus, vilket förlänger tätskiktets livslängd
 • Det dämpar buller
 • Det tar upp och binder föroreningar i luften och förbättrar därigenom luftkvalitén
 • Det är bra för djurlivet,
  t.ex. fjärilar, insekter och fåglar
 • Det isolerar byggnaden året runt, vilket ger en jämnare inomhustemperatur 
  (det blir svalare om sommaren och varmare om vintern)

Att lägga sedumtak

Att lägga grästak, torvtak eller sedumtak är någonting som har lång tradition här i Sverige och som nu på senare år har ökat i popularitet igen.

En sedummatta är tålig och livskraftig och har stor förmåga att klara såväl perioder av torka som att ta hand om regnvatten.

Här finner du mer information om våra sedumtak>

Sedumtak skötsel

Fördelen med sedum är att växterna är i stort sett underhållsfria. De har inte heller djupa rotsystem, som riskerar att tränga ner genom tät- och dräneringslagren. Det är också viktigt att tätskiktet är av bra kvalitet.

Sedumtaket skyddar tätskiktet. Så när du skottar snö under vintern så bör du försöka undvika att sätta skyffeln i växterna.

Det bästa är att i den situationen är faktiskt att lämna några centimeter av det understa snölagret orört på taket. Om du ändå råkar förstöra någon växt så löser det sig oftast av sig självt, genom att växterna runt omkring sprider ut sig desto mer.

Om vädret är mycket torrt (omkring 4-6 veckor under sommaren ) så kan sedumtaket behöva vattnas.

Greenworks tillhandahåller givetvis noggranna instruktioner om skötsel och underhåll.

Sedum på taket är bara en av våra möjligheter till ökad växtlighet

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata med oss angående sedumtak.

Kontakta Oss

Kontakta oss