Vad säger detaljplanen när det gäller grön fasad och växtväggar?

VAD SÄGER DETALJPLANEN NÄR DET GÄLLER GRÖN FASAD OCH VÄXTVÄGGAR?

Att anlägga gröna fasader och andra former av växtväggar utomhus i stadskärnan är alltid något av en utmaning.

Det är många olika regler och bestämmelser att anpassa sig till, framför allt i ortens detaljplaner. 

En grön fasad är samtidigt ett riktigt häftigt växtarrangemang som passar perfekt på fler ställen, och i fler miljöer, än vad du kanske tror.

Det är också många gånger förbluffande enkelt att skapa en levande, grön mur med ett femtiotal olika växtarter. 

En detaljplan kan se olika ut för olika kommuner och olika orter

Detaljplanen ser tyvärr olika ut för varje kommun och ort över vad som gäller för att anlägga gröna fasader eller andra former av växtväggar utomhus. 

Några grundläggande riktlinjer

Ett par grundläggande riktlinjer över vad som kan vara reglerat i detaljplanen:

 • I de flesta fall så krävs det bygglov om man byter fasadmaterial eller markant förändrar en fasads färg.
  Plan- och bygglagen (PBL) avgör om det behövs bygglov inom detaljplanerat område.
 • Du måste ta hänsyn till hela gaturummet, inte bara fastighetens fasad. Växtväggens design, färg och form skall vara väl avvägd och ge ett positivt intryck för såväl hela gatubilden som för fasaden.
 • Att anlägga en grön fasad är såväl en fråga om vad man får sätta upp i närområdet som vad som är estetiskt rätt för byggnationen.
 • Vid anläggande av växtväggar så måste man ta hänsyn till den omgivande miljön. Det kan t.ex. gälla byggnadstekniska skäl, underhållsskäl ifrån gatu- och trafikhänseende samt underhåll av växtväggen ifråga.
 • Den gröna fasaden skall bidra till en trivsam gatukaraktär.
 • Då en grön vägg ibland sitter högt upp på en fasad så krävs det en plan för hur skötsel ska kunna utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt. Det är då rimligt att försöka minimera skötseln så mycket som möjligt med kloka växtval och tillförlitliga bevattningssystem.
 • Om du använder belysning i din gröna fasad, eller för att på annat sätt belysa den med t.ex. fasadbelysning, så måste du se till att gaturummet inte får en alltför stark belysning så att trafikanter bländas eller att boende i fastigheten eller i grannskapet störs.
 • Växtväggen får inte dölja eller skymma unika arkitektoniska detaljer.
 • Växtväggar skall placeras med omsorg, så att byggnaden och dess fasad framhävs på rätt sätt.
 • Detaljplanen kan ha en del att säga om valet av växter, antalet olika växter som du kan använda och den helhetliga kompositionen av dessa.
 • Det är vare sig lämpligt eller tillåtet att plantera bär- eller fruktbärande växter på höjd. Nedfallande frukter skulle utgöra en avsevärd säkerhetsrisk för boende, övriga fotgängare och trafikanter. Det skulle inte vara populärt heller.
 • Växtväggen kan många gånger också vara ett slags skylt. 
  Om du t.ex. inkorporerar ditt företags namn eller logga i växtväggen genom växtval i olika färger/nyanser/strukturer så blir växtväggen därigenom också en skylt. Det är därför viktigt att detta i så fall görs med all önskvärd tydlighet och läsbarhet.

Vill du veta vad detaljplanen säger när det gäller just din ort?

Välkommen att kontakta oss, så reder vi ut vad detaljplanen säger när det gäller grön fasad och andra former av växtväggar utomhus när det gäller din ort.

Kontakta Oss

Kontakta oss