VÄXTVÄGG UTOMHUS

Växtvägg utomhus är en perfekt lösning för dig som vill ge dina fasader liv och stil samtidigt som du markant skiljer ut din fastighet i stadsbilden.

En växtvägg, en levande, grön mur utomhus, ger dig en fastighet som skiljer sig från mängden och som ger både intryck som avtryck i stadsbilden.

Väggen kan också vara ett uttryck för ditt företags klimat- och miljöengagemang.

Helt nya grönområden med växtvägg utomhus i stadskvarter

Genom att skapa växtväggar så skapar vi helt nya, vertikala grönområden i hjärtat av stadsmiljön.

Växtväggarna fungerar som gröna lungor i bebyggelsen, då de ger bättre luft och för in grönska i annars olika sterila stadskvarter och gatumiljöer.

Stadskvarteren och gatumiljön blir inte längre oanvända, utan till och med oattraktiva ytor förskönas.

Växtväggarna fungerar också som skydd för byggnaden och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt på sommaren och isolerande effekt på vintern.

En levande, grön fasad demonstrerar kanske mer perfekt än någonting annat hur en grönare stadsmiljö kan göra skillnaden i en storstad.

Man skulle kunna säga att vi skapar nya, sköna, gröna platser i staden!

Växtvägg utomhus

Att bygga växtvägg utomhus

Bygga en växtvägg utomhus i centrala stadskärnor är något av en utmaning:

 • Det är många olika regler och bestämmelser att anpassa sig till, framför allt i ortens detaljplaner.
 • Samtidigt så är det förbluffande enkelt att skapa en levande mur med ett femtiotal olika växtarter. Men vilka bör man välja?
 • Kom ihåg, en växtvägg är ett riktigt häftigt växtarrangemang som passar perfekt på fler ställen och i fler miljöer än vad du kanske tror.

Unikt bevattningssystem för växtvägg utomhus

Våra bevattningssystem är marknadens mest tekniskt uppgraderade, tack vare installation av smarta sensorer.

Valet av växter för växtväggen

När det gäller valet av lämpliga växter till en levande, grön fasad så är huvudregeln att välja växter som klarar att överleva inte bara i det svenska klimatet överlag, utan också i sin odlingszon (Zon I - Zon VIII, läs mer om odlingszoner här).

Kontakta oss gärna och diskutera vad som är lämpligast att använda där du vill anlägga just din grönskande fasad.

Vi har efter åratal av studier kommit fram till ett brett urval med växter som frodas i det svenska klimatets olika odlingszoner.

Vårt sortiment av växter är, liksom vår kunskap om vad som är lämpligast att använda i just din odlingszon, marknadsledande.

När man vill anlägga en växtvägg på sin fasad så måste man också ta hänsyn till olika mikroklimat.

Växter som trivs och frodas på gatunivå eller på första eller andra våningen kommer kanske inte alls att trivas lika bra på den vindpinade sjätte våningen.

Hur många olika växter kan jag ha i min växtvägg?

Det finns ingen generell undre eller övre gräns för hur många växter du kan välja till din växtvägg. Älskar du en speciell växt så kan vi bygga upp hela din växtvägg av denna.

Vi har t.ex. gjort några fantastiska mossväggar eller vill du skapa din vägg av idel olika växter, utan att någonstans repetera dem?

Du kan behöva ta hänsyn till vad detaljplanerna för din kommun säger om utformning av växtväggar utomhus.

En annan regel är tyngdlagen. Att placera allt för tunga eller skrymmande växter, med ett allt för stort vindfång, allt för högt upp på fasaden blir helt enkelt inte bra.

En positiv miljöeffekt

Växterna hjälper till att hålla nere koldioxidhalten, vilket hjälper till att hålla miljön kring fastigheten och det omgivande gaturummet friskare och renare syremässigt.

Vi arbetar med förodlade system, där fasaden redan från dag ett täcks av en grön vägg. Du behöver alltså inte vänta otåligt på att en grön omdaning av din fastighet skall ske.

Vad tillåter detaljplanen när det gäller växtväggar?
Att ha växtvägg utomhus kan till exempel vara en riktigt tydlig signal om att man som företag tar miljö- och klimatfrågor på allvar. Växtväggar fångar definitivt betraktarens öga. Den rogivande känsla som de gröna växterna bidrar med leder till en harmonisk atmosfär.

Vi kan på detta begränsade utrymme inte säga med säkerhet vad som gäller för att anlägga växtväggar utomhus i just din ort/kommun.

Kommunal detaljplan och växtvägg utomhus

 • I de flesta fall så krävs det bygglov om man byter fasadmaterial eller markant förändrar en fasads färg.
  Plan- och bygglagen (PBL) avgör om det behövs bygglov inom detaljplanerat område.
 • Du måste ta hänsyn till hela gaturummet, inte bara fastighetens fasad. Växtväggens design, färg och form skall vara väl avvägd och ge ett positivt intryck för såväl hela gatubilden som för fasaden.
 • Att anlägga en grön fasad är såväl en fråga om vad man får sätta upp i närområdet som vad som är estetiskt rätt för byggnationen.
 • Vid anläggande av växtväggar så måste man ta hänsyn till den omgivande miljön. Det kan t.ex. gälla byggnadstekniska skäl, underhållsskäl ifrån gatu- och trafikhänseende samt underhåll av växtväggen ifråga.
 • Växtväggen skall bidra till en trivsam gatukaraktär.

 

 • Då en grön vägg ibland sitter högt upp på en fasad så krävs det en plan för hur skötsel ska kunna utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt. Det är då rimligt att försöka minimera skötseln så mycket som möjligt med kloka växtval och tillförlitliga bevattningssystem.
 • Om du använder belysning i din växtvägg, eller för att på annat sätt belysa den, så måste du se till att gaturummet inte får en alltför stark belysning så att trafikanter bländas eller att boende i fastigheten eller i grannskapet klagar.
 • Växtväggen får inte dölja eller skymma unika arkitektoniska detaljer.
 • Växtväggen skall placeras med omsorg, så att byggnaden och dess fasad framhävs på rätt sätt.
 • Detaljplanen kan ha en del att säga om valet av växter, antalet olika växter som du kan använda och den helhetliga kompositionen av dessa.
 • Det är vare sig lämpligt eller tillåtet att plantera bär- eller fruktbärande växter på höjd. Nedfallande frukter skulle utgöra en avsevärd säkerhetsrisk för boende, övriga fotgängare och trafikanter. Det skulle inte vara populärt heller.

 

 • Växtväggen kan många gånger också vara ett slags skylt. Varje kommun har sina riktlinjer gällande skyltning i sin detaljplan.
  Om du t.ex. använder ditt företags namn eller logga i växtväggen genom växtval i olika färger/nyanser/strukturer så blir växtväggen därigenom också en skylt.
 • Det är därför viktigt om man använder växtväggen som skylt att det projekteras med all önskvärd tydlighet och läsbarhet såsom smart fasadbelysning

Med Greenworks växtväggar så får du grönskande fasader!

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik:

 • Vi har omfattande kunskap om växter, odlingszoner och vad som lämpar sig att använda var i landet.
 • Vi vill skapa bra förhållanden mellan människor samt natur och genom detta bidra till en högre livskvalitet.
 • Vårt arbete förbättrar miljön för människor, miljöns välbefinnande för inomhus miljö som utomhus miljö.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata växtväggar och växtvägg utomhus.

Kontakta Oss

Kontakta oss